Tuesday, April 3, 2007

कोणाला आय.टी. वाला व्हायचंय का ?

कोणाला आय.टी.वाला व्हायचं असेल तर खूप सोप्प आहे.आय.टी वाल्यानी आय.टी म्हणजे माहिती आणि तंत्रज्ञान नव्हे तर 'ऐटी'त रहाणं हा करून घेतलेला आहे हे वेगळं सांगायची जरूरी नाही. एखाद्या सुप्रसिध्द शिकवणीमधून (well knows word coatching class/institute) चांगलासा कोर्स करायचा आणि त्याच
वेळी इंग्रजी थोडं 'पाँलिश' करायचं, आपली चमक दाखवण्यासाठी.मग काय तुम्हाला आय.टी मध्ये नोकरी पक्की.तरी सुध्दा तुम्हाला टीकूर रहायचं असेल तर काही महत्वाच्या गोष्टींवर ध्यान देणं जरूरीचं आहे.आपल्याकडे जे काही कमी आहे ते लोकांना दिसणार नाही याची काळजी घ्यायची.आपण सर्वज्ञ आहोत असच दाखवायचं.महागडे मोबाईल वापरायचे,तासन् तास त्यावर बोलण्याची सवय करायची. आणी बोलताना आपण आपली मातृभाषा वापरायची नाही. मोठे मोठे इंग्रजी शब्द वापरायचे.आणी कंपनी बाहेर असलं ही मोठमोठ्यांदा बोलायचं,आपलं वजन पडण्यासाठी.तरी हे करत असताना थोडेतरी लोक आपल्याला बघत आहेत याची खात्री करून घ्यायची.कंपनी मध्ये आणि बाहेत सुध्दा नेहमी काहीतरी जगावेगळं करण्याची तयारी ठेवायची, याच मुळे लोक तुमच्याकडे बघतील आणि वाहवा करतील.तुम्ही एखादी 'कागदी होडी' केली असेल तरी तिचं असंकाही वर्णन करायचं की सर्वजण थक्क झाले पाहिजेत.आपल्याबरोबर काम करणारा आपला शत्रू आहे हे फक्त मनात ठेवायचं, आणि त्याच्याशी बोलताना मधूर शब्दांचा वर्षाव करायचा.कंपनीमध्ये वेळ कसा घालवायचा याचं प्रशिक्षण वेगळं असं द्यायची गरज नाही.माणसाची आकलन क्षमता वाइट गोष्टींच्यावेळी ज्यास्तीत ज्यास्त असते.तरी माहिती
साठी म्हणून सांगतो. रोज मेल चेक करणं, २-३ वेळेला चहा काँफी पिणं, शक्यतेवढावेळ दुसर्‍याच्या डेस्क पाशी घालवणं आणि इतर काही.मित्रांमध्ये नेहमी आपली कंपनी कशी चांगली ते ठासूनपणे सांगता आलं पाहिजे. मी किती पैसा कमवतो पेक्षा किती उडवतो हे सांगता आलं पाहिजे.आपलं एक 'स्टेटस मेन्टेन' ठेवावं लागतं .त्यासाठी खूप नावाजलेल्या 'ब्रँड'चे कपडे घालायचे, चप्पल वापरायच्या. आपण ती गोष्ट किती रुपयांना आणि कुठून घेतली ते नं चूकता सांगायचं. ती गोष्ट घेताना एखादा साधा प्रसंग जरी घडला असेल तरी त्याचं वाढवून चढवून वर्णन करणं आपल्याला जमलं पाहिजे.हिच गोष्ट एखाद्या सुट्टीच्या दिवशी अनुभवलेल्या सहलीसाठी सुध्दा लागू आहे.थोडक्यात सगळ्याची 'हवा' करायची सवय करून घ्यायची.आकार कसाही झाला असला तरी मी स्वत:ला सुडौल ठेवण्यासाठी काय काय करते हे सांगणं बायकांना जमलं पाहिजे.आणि हो , 'जिम' मध्ये जाताना सुध्दा गाडी नेणं विसरू नका.आपण सुट्टीच्या दिवशी कंपनीमध्ये जाउन काम केलं तरी त्याचा विषय निघाला की काहीतरी 'स्मार्ट' उत्तर देउन विषय
टाळायचा.हाँटेल मध्ये गेलं की पिण्यासाठी 'मिनरल वाँटर' किंवा एखादं शीतपेय घ्यायचं. चमचे ,डीश 'टिश्यु पेपर' ने पुसुन घ्यायच्या. तरी काहीतरी कुसपट काढायचं आणि डिश बदलून घ्यायची.जेवण झालं की टिप न विसरता ठेवायची.थोडक्यात तुम्हाला जे काही नविन आणि अद्भूत असं करता येइल ते करायचं आणि त्यापेक्ष महत्वाचं ते दाखवता कसं येइल याकडे विशेष लक्ष द्यायचं,की झालात तुम्ही आय.टी. वाले !!!